جستجوی سریع

جستجوی املاک در آلانیا

آلانیا،آنتالیا

پیشنهادهای ویژه !

املاک فروشی در آلانیا

250 m2 ویلاها
 260.000
75 m2 واحد ها
 49.000
260 m2 ویلاها
 102.000
45 m2 واحد ها
 43.000
80 m2 واحد ها
 59.000
110 m2 واحد ها
 90.000
80 m2 واحد ها
 57.500
110 m2 واحد ها
 95.000
110 m2 واحد ها
 78.000
120 m2 واحد ها
 68.000
120 m2 واحد ها
 56.500
56 m2 واحد ها
 46.500
120 m2 واحد ها
 60.000
m2 واحد ها
 43.500
m2 واحد ها
 57.000
m2 واحد ها
 35.000
m2 پنت هاوس
 83.000

آلانیا
180 m2 پنت هاوس
 115.000
m2 واحد ها
 51.000
135 m2 واحد ها
 75.000
130 m2 واحد ها
 93.000

934

آلانیا , Cleopatra
120 m2 واحد ها
 90.000
135 m2 واحد ها
 75.000
120 m2 واحد ها
 72.500

941

آلانیا
235 m2 ویلاها
 149.000
55 m2 واحد ها
 62.000
160 m2 ویلاها
 190.000
120 m2 واحد ها
 81.000
130 m2 واحد ها
 50.500
100 m2 واحد ها
 104.000
65 m2 واحد ها
 68.000
135 m2 واحد ها
 85.000
m2 واحد ها
 75.000
m2 واحد ها
 56.000
m2 واحد ها
 62.000
65 m2 واحد ها
 73.000
110 m2 واحد ها
 99.000
55 m2 واحد ها
 49.000
65 m2 واحد ها
 44.500
65 m2 واحد ها
 45.500
110 m2 واحد ها
 55.000
50 m2 واحد ها
 70.000

1021

آلانیا
65 m2 واحد ها
 67.000
128 m2 واحد ها
 55.000
m2 واحد ها
 81.500
m2 واحد ها
 0
100 m2 واحد ها
 79.000
250 m2 واحد ها
 96.000

1040

آلانیا , آوسالار
m2 واحد ها
 80.000

1041

آلانیا , جیکجیلی
110 m2 واحد ها
 90.000

1042

آلانیا
m2 واحد ها
 66.500
120 m2 واحد ها
 86.000
110 m2 واحد ها
 78.000
165 m2 واحد ها
 0

1056

آلانیا
120 m2 واحد ها
 69.000
m2 واحد ها
 47.500
70 m2 واحد ها
 58.500
211 m2 واحد ها
 250.000

1093

آلانیا
130 m2 واحد ها
 85.000

1094

آلانیا
m2 واحد ها
 90.000
105 m2 واحد ها
 69.000
65 m2 واحد ها
 70.000
m2 واحد ها
 47.500
240 m2 ویلاها
 0
m2 واحد ها
 58.500
200 m2 ویلاها
 285.000
180 m2 ویلاها
 260.000
170 m2 واحد ها
 86.000
350 m2 ویلاها
 100.000
80 m2 واحد ها
 40.000
48 m2 واحد ها
 46.000
85 m2 واحد ها
 62.000
110 m2 واحد ها
 50.000
135 m2 واحد ها
 92.000
125 m2 واحد ها
 68.000
125 m2 واحد ها
 73.000
110 m2 واحد ها
 75.000