گارانتی اجاره

houses-rent-owner-3211e9d7243055d0.jpg

گارانتی اجاره

سیستم ضمانت کرایه بین صاحب ملک و مستاجر با مشاوره ی حقوقی حرفه ای برای املاک با توجه به تکنیک های برتر اقتصادی و سرمایه گذاری سالم در مدیریت املاک میباشد

ضمانت نامه مستاجر یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه یک مدیریت منطقی در انجام کارها و معاملات است

تکنیک انتخاب بدون ریسک مستاجرها و درج نیروی انسانی و اداری و راه حل ها بی خطر است

مزایای مالک

راحتی در پرداخت کرایه در تاریخ مقرر روزانه

با این سیستم مبلغ اجاره در تاریخ نعهد به حساب مالک واریز میشود

پیدا کردن مستاجر و تخلیه واحد هنگام پایان قرارداد

طبق تجزیه و تحلیل انجام شده لازم نیست مالک به دنبال مسایل مالی و دریافت اجاره از مستاجر باشد .

طبق قانون ما , در سریع ترین زمان برای دریافت اجاره ار مستاجر اقدام میکنیم و مالک لازم نیست در مورد تخلیه واحد و پیدا کردن مستاجر دچار زحمت شود

جلوگیری از آسیب در اموال مال

شما ملک خود را تحویل میگیرید طبق آنچه به صورت بصری و نوشتاری در قرارداد ثبت گردیده بود و مستاجر ملزم به تخلیه واحد در زمان مقرر میباشد و یا در غیر این صورت از پول پیش که برای ضمانت نزد مالک بوده کسر شده و به مالک پرداخت میشود

مزایای مستاجر

چگونگی پرداخت را توسط ما انجام دهید

شما توسط ما میتوانید اجاره خود را در تاریخ مقرر بدون نیاز به صاحب ملک و ارتباط با آن به راحتی

پرداخت کنید

شما میتوانید کارهای اداری و معاملات خود را توسط ما حل کنید

شما میتوانید به کمک ما برای تهیه ملک اجاره ای با تمام اسناد و مدارک و اطلاعات در مورد بیمه و متراژ و نحوه ی پرداخت برنامه ریزی کنید و حل این مسایل را به تیم مجرب ما بسپارید